بررسی علمی خطرناک بودن مصرف الکل

 

مشروبات الکی حتی به میزان کم هم خطر ناک است، سرطان های دهان، حنجره، گلو، مری،پستان، کبد و روده از این قبیل هستند ‼️

حتما شنیدید که ناباوران میگن مصرف کم الکل هیچ ضرری نداره و یا حد بی خطری از مصرف الکل وجود داره که خطری نداره، ولی اصل ماجرا چیست؟

حتما شنیدید که ناباوران میگن مصرف کم الکل هیچ ضرری نداره و یا حد بی خطری از مصرف الکل وجود داره که خطری نداره، ولی اصل ماجرا چیست؟

 سایت guardian در این مورد چنین مینویسه:

There is no such thing as a safe level of alcohol consumption

"چیزی تحت عنوان سطح بی خطر برای مصرف الکل وجود ندارد"

https://www.theguardian.com/science/2011/mar/07/safe-level-alcohol-consumption

 در ادامه خبر نقل قولی از پروفسور دیوید نات میاره که عینا برای شما میاریم:

The idea that drinking small amounts of alcohol will do you no harm is a myth,

"این ایده که مصرف مقدار کمی الکل هیچ خطری ندارد یک افسانه است"

 

AU انجمن سرطان استرالیا در این مورد مینویسد:

Alcohol use is a cause of cancer. Any level of alcohol consumption increases the risk of developing an alcohol-related cancer; the level of risk increases in line with the level of consumption

"مصرف الکل باعث سرطان میشود، هر میزان استفاده از الکل خطر ابتلای به سرطان های وابسته به الکل را افزایش میدهد، میزان خطر به صورت خطی با میزان مصرف افزایش پیدا میکند" ( رابطه مستقیم دارد )

https://www.cancercouncil.com.au/2397/about-us/our-annual-reports-and-research-activity-reports/our-position-statements-about-cancer-council-nsw/alcohol-and-cancer2/

 

مرکز ملی سرطان آمریکا:

there is a strong scientific consensus of an association between alcohol drinking and several types of cancer

یک توافق علمی قوی درباره ارتباط بین مصرف الکل و انواع مختلف سرطان وجود دارد

 

The research evidence indicates that the more alcohol a person drinks the higher his or her risk of developing an alcohol-associated cancer

 

شواهد تحقیقات نشان میدهد هرچه شخص بیشتر الکل مصرف کند بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان های وابسته به الکل قرار میگیرد

https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/alcohol/alcohol-fact-sheet

ژورنال wiley:

 

There is strong evidence that alcohol causes cancer at seven sites, and probably others.

شواهد قوی وجود دارد که نشان میدهد الکل باعث سرطان در هفت مکان میشود و احتمال مکان های دیگه

The stakes are high for alcohol industries when there is no argument, on current evidence, for a safe level of drinking with respect to cancer.

این میزان ( میزان مصرف ) برای صنایع الکلی بسیار بالاست درحالی که هیچ شواهدی برای سطح امن نوشیدن درمورد ابتلا به سرطان وجود ندارد

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.13477/full

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.13477/abstract

لینک در ncbi pupmed:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27442501

 

 محقق: امیرحسین کردافشاری

JoomShaper