مسابقه جدول فصلنامه "جامع"

 مسابقه جدول فصلنامه "جامع"

بعد از پایان نماز عید فطر بود که اولین شماره فصلنامه "جامع" در بین نمازگزاران توزیع شد. اگر نگاهی به صفحه ماقبل آخر این فصلنامه بیندازید، جدولی را مشاهده می کنید که به شکل (فصل نامه جامع) می باشد. عزیزانی که قصد شرکت در مسابقه این جدول را دارند، می توانند با حل کردن و تحویل آن به دفتر هیئت امناء مسجد، شانس خود را در قرعه کشی امتحان نمایند.

آخرین مهلت تحویل، حدأکثر تا تاریخ 25 مهرماه 92 می باشد. بدیهی است که جدول به تعداد نفراتی که قصد شرکت در مسابقه را دارند، باید تهیه و به همراه مشخصات خواسته شده، پر شده باشد.

مسجد جامع از بین جداول حل شده صحیح، به قید قرعه به 5 نفر و به هر کدام مبلغ 1 میلیون ریال جایزه اهداء خواهد کرد.

شما می توانید از طریق تصویر زیر، جدول را دریافت کرده و به تعداد اعضای خانواده خود تکثیر نمایید و شانستان را در قرعه کشی افزایش دهید.

صفحه10 از10

JoomShaper