سبب مرگ و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

سبب مرگ و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال و کان سبب و فاتها ان قنفذاً مولی الرجل لکزها بنعل السیف بامره فاسقطت محسنا و مرضت من ذالک مرضا شدیداً و لم تدع احدا ممن اذاها یدخل علیها. از دلائل الامامه طبری صفحه 45
از ابوبصیر از حضرت امام صادق علیه الصلوه و السلام روایت شده که امام صادق کاشف حقایق فرموده است علت و سبب وفات آنحضرت آن بود که قنفد غلام آن مرد بامر و دستور وی بوسیله غلاف شمشیر ضرباتی زد که بر اثر آن محسن را سقط نمود و بدین جهت بی سختی مریض گردید و به هیچ کس از آزار کنندگان خود اجازه عیادت نداد.
و قریب به همین مضمون در سبب وفات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در کتاب بیت الاحزان صفحه 160 از محدث قمی نقل گردیده است.
آنچه مسلم و محرز است دختر پیغمبر حضرت فاطمه زهرا اطهر باجل خود و مرگ طبیعی وفات ننموده است بکله سبب مرگ آنحضرت همان است که از لسان امام صادق کاشف حقایق نقل شده است و آن همان اذیتها ئیکه دشمن ستمکار بر آن بزرگوار نموده علت شهادت آن یادگار و اثر والاگهر پیامبر گردیده است عجیب است با اینکه بارها پیغمبر اکرم فرموده فاطمه پاره تن من است و ازار و اذیت او ازار من است و ازار من آزار بخداست اما این مردم منافق و ظالم ابداً رعایت سفارش و گفتار آن بزرگوار را دربار ه دخترش نکردند بکله آنچه توانستند بفاطمه زهرا و عصمت کبری (ع)ظلم و ستم کردند حق او و شوهرش را غصب نمودند بضرب غلاف شمشیر ضربه بر حضرتش وارد و محسن ششماهه در شکمش را سقط نموده و سیلی بر صورت نازنین انور دختر پیغمبر زده رخساره اش را با ضرب سیلی نیلی و آزرده نمودند و چه بی احترامی و جسارتهای دیگر که قلم از شرح آن شرم دارد باید بفاطمه گفت یا فاطمه الزهرا خدا بتو صبر و اجر مرحمت نماید.


                                       ای مه برج حیا و عصمت کبری - بانوی حوران خلد حضرت زهرا (ع)
                                   قدر تو مجهول ماند و قبر تو مخفی - حق تو مغصوب گشت چشم تو عبرا
                                   محسن ششماهه تو چون بزمین خورد - طفل خود از بر فکند مادر عیسی
                                      روز قیامت بس است بهر شفاعت - محسن و اصغر به نزد خالق یکتا


در زیارتش می خوانیم (المغصوبته حقها المکسوره ضلعها الممنوعته ارثها المظلوم بعلها المقتول ولدها)
پس از بیان گفتار که باختصار به آن اشاره شد سبب وفات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دانسته گردید و حضرتش در حالی که جوان بود از دنیا رفت و این بانوی عظمی نخستین شهید در راه اسلام و قرآن و ولایت است.
صلوات و درود بی نهایت ازلاً و ابداً و سرمداً بر آن حضرت و پدرش و شوهرش و اولاد اطهارش باد.

 

آئینه ایزد نما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

نویسنده : آیت الله محمد رضا ربانی

JoomShaper